Historie klubu

     Klub plastikových modelářů Zdice založili v roce 2002 tři kamarádi, Láďa Houba, Standa Cink a Míra Bejbl, se společným zájmem o modelařinu ve zdické restauraci Savoy. V den založení byl zároveň zvolen předseda klubu, kterým se stal Láďa Houba. Počáteční pouhá „společenská“ posezení a diskutování o společné zálibě záhy přerostla v rozvinutí aktivit směrem k pořádání výstavy, založení modelářského kroužku pro děti a rozšíření členské základny.

     Přes  problémy, se kterými se potýká každý (asi nejenom modelářský) zájmový klub se nám podařilo založit dětský modelářský kroužek a sehnat pro něj skutečně kvalifikované vedoucí (v současné době máme 17 dětských členů), rozjet soutěž (letos již 7. ročník), která se snad již zapsala do modelářského povědomí a rozšířit řady našich členů o další podobně „laděné“ lidi, kteří neváhají a investují svůj čas a um do vytváření malých zmenšenin skutečně nádherných strojů.

     Jsme hrdí, že se nám podařilo udržet klubovou tradici pravidelných setkání – každý čtvrtek. Také základní náplň klubových setkání zůstala nezměněna a diskuse se vedou téměř výhradně kolem modelařiny a oborů s ní spojených.

    Naší snahou je, aby náš koníček zůstal koníčkem – relaxem, u kterého se snažíme si hlavně odpočinout a heslo „happy modeling“ nebylo jen prázdným pojmem!

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.